ÁSZF

A SZOL TRANSZFER az utasok közúti, nem menetrendszerű személyszállítását vállalja Budapest Liszt Ferenc Repülőtér, Bécs Schwechat Repülőtér, Pozsony Repülőtér illetve egyéb célpontok viszonylatában, előre meghatározott, az érvényes árlistában szereplő áron.
A SZOL TRANSZFER kijelenti, hogy a személyszállítási tevékenység végzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik és a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltatás kizárólag az alábbi feltételek elfogadásával vehető igénybe. A megrendelő a megrendelés aláírásával illetve elektronikus úton történő továbbításával automatikusan elfogadja és tudomásul veszi az utazási feltételeket. Amennyiben a megrendelő több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, ill. szerződést köt.
Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor az utas vagy képviselője a SZOL TRANSZFER ajánlata szerint a szolgáltatásokat írásban megrendelte, a megrendelést a SZOL TRANSZFER elfogadta, az utas a viteldíjat megfizette vagy az előre rögzítve vállalta a szállításkor történő fizetést vagy az átutalást.

MEGRENDELÉS:

Weboldalunkon, az erre a célra kialakított kalkulátor használatával és a kapcsolat felvételi űrlap elküldésével tud ajánlatkérést kezdeményezni. A hivatalos ajánlatot és a megrendelő adatbekérőt e-mailen küldjük meg Önnek, amit az info@szoltranszfer.hu címre szíveskedjen elküldeni.
A megrendeléseket minden esetben visszaigazoljuk.
Megrendelésekhez a következő adatok megadása szükséges: pontos név, telefonszám, e- mail cím, az indulás / érkezés helyének pontos címe (kiállási cím), utasok száma, az utazás dátuma, úti cél, a repülőtérre való érkezésének és visszaérkezés pontos időpontja, a repülőgép járatszáma, csomagmennyiség, egyéb kérések.
Megrendelésben az utas köteles előre jelezni, ha extra csomagmennyiségre vagy méretre kell számítani szállításkor.
A SZOL TRANSZFER a megrendelőkkel minden esetben egyezteti a pontos utazási időpontokat és fizetendő díjakat. Az utasnak minden esetben meg kell adnia a telefonszámát!
Amennyiben a megrendelő az utazás előtti nap 19 óráig nem kapja meg sms vagy e-mail formájában az értesítést a pontos indulásról, úgy feltétlenül hívja fel telefonszámunkat egyeztetés céljából!

VITELDÍJ:

A weboldalon található település lista és a szállított személyek számától függően alakul. Ha az aktuális árjegyzék nem tartalmazza a feltüntetett helyiségeken kívüli településekről történő indulás viteldíját, azt előzetesen a SZOL TRANSZFER a megrendelővel minden esetben egyezteti.

FIZETÉS:

A SZOL TRANSZFER bankszámlájára előre történő átutalással vagy befizetéssel az alábbi számlaszámra: K and H Bank 10404993-50526790-69771004
Megállapodás alapján a járművön a sofőrnek készpénzben
Megállapodás alapján utólagos átutalással
Külön megállapodás hiányában a viteldíj teljes összege az utazás megkezdése előtti 48 óráig beérkezően, minden külön felhívás nélkül esedékessé válik, ellenkező esetben a SZOL TRANSZFER a szolgáltatást egyoldalúan felfüggesztheti.
A nem forintban történő átutalásoknál (EUR, GBP, stb.) az ügyfél tudomásul veszi, hogy a banki átváltásból illetve az ebből eredő egyéb banki költségekből keletkező többletköltség őt terheli, melyet a SZOL TRANSZFER továbbszámláz az ügyfél felé!

MÓDOSÍTÁSOK:

A megrendelés módosítására legkésőbb az utazás megkezdése előtti minimum 72 óráig van lehetőség.

Amennyiben a módosítás más megrendeléssel nem egyeztethető össze a SZOL TRANSZFER nem köteles azt elfogadni, ez az utas számára további költséget sem jelent.
A megrendelés lemondására költségmentesen az utazás megkezdése előtt minimum 72 órával van lehetőség.

Az utazás megkezdése előtt, 72 órán belül a megrendelő nem tarthat igényt a visszatérítésre, illetve nem előre történő fizetés esetén a teljes viteldíj kiszámlázásra kerül!

Oda-vissza történő utazás esetén, amennyiben a visszaút időpontja eltér az előre egyeztetett időponttól, azaz másik időpontra módosul és azt legalább 24 órával korábban jelzi a megrendelő, lehetőség van a módosításra, de ebben az esetben az utas tudomásul veszi annak lehetőségét, hogy a SZOL TRANSZFER a kért időponttól eltérően tudja vállalni a szállítást.

A SZOL TRANSZFER fenntartja magának az indulás időpontjának változtatási jogát, amiről értesíti utasait. (Pl.: előre látható rossz útviszonyok, stb.)

A SZOL TRANSZFER a vállalt személyszállítást további fuvarozókkal, alvállalkozókkal is elvégeztetheti változatlan feltételek mellett.

MENETIDŐ, VÁRAKOZÁS:

A SZOL TRANSZFER mindent megtesz annak érdekében, hogy az utas az úti célt biztonságban és időben elérje, azonban az utazás időtartama függ az időjárási, az út és forgalmi viszonyoktól is.

A menetidő az útviszonyoktól függően, például téli időszakban akár 1/2 – 1 órával óra is hosszabb lehet. Ennek figyelembevételével kerül az indulási időpont meghatározásra.

Az utasokat a SZOL TRANSZFER előre tájékoztatja, hogy érkezéskor a gépjármű hol fog várakozni. Érkezéskor a repülőtéren történő várakozást mindig a repülőgép eredeti érkezési ideje +20 perctől számítjuk. 30 percet meghaladó várakozás esetén 500 Ft/1/2 óra várakozási díjat számítunk fel.

Amennyiben az utas repülőgépe előbb érkezik, akkor is az eredeti időpont szerint történik az utas felvétel.

FELELŐSSÉG:

A SZOL TRANSZFER nem tartozik felelősséggel az utassal szemben, ha az utazás elháríthatatlan külső ok (vis maior- háború, terrorizmus, belső zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa) miatt hiúsul meg. (Ptk.399. §-a) Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a SZOL TRANSZFER az utas érdekében a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni.

A SZOL TRANSZFER nem tartozik felelősséggel a nem befolyásolható események (Pl. balesetből adódó útlezárás, torlódás, időjárás okozta rossz útviszonyok stb.) következtében előforduló késésért, azonban mindent megtesz az ilyen események okozta késések elkerülése érdekében.

A szolgáltatás során a SZOL TRANSZFER bizonyítható hibája kapcsán felmerülő károkért kártérítési felelősséget vállal.

Amennyiben nem a cégen kívül álló okból az utas szállítása nem kivitelezhető, a SZOL TRANSZFER minden ebből származó költséget megtérít azzal, hogy a térítés összege nem lehet magasabb, mint az eredeti viteldíj.

Az utazás során az utas által a buszban okozott kárért az utas közvetlenül tartozik anyagi felelősséggel.

KORLÁTOZÁSOK:

A gépjárműben tilos szállítani veszélyes (gyúlékony, maró, mérgező, radioaktív, stb.) anyagot, lőfegyvert, szúró- és vágóeszközt, közízlést sértő tárgyat, olyan tárgyat, amely a többi utas épségét veszélyezteti vagy a gépjárművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

Kutya szállítása csak 10 Kg súly alatt lehetséges, melyet ketrecben, szájkosárral kell ellátni.

Amennyiben az utas ittas, bódító hatású szer hatása alatt van, fertőző vagy visszatetszést keltő betegségben szenved, ruházata, poggyásza szennyezett az utazásból kizárható.